با توجه به اینکه امتحان ابزار اندازه گیری دانسته های ماست و مهم این است که با شرایط استاندارد برگزار شود، ولی به هر حال وقتی امتحان می دهیم از نظر روانی تاثیر زیادی بر شخصیت ما دارد موفقیت در آن می تواند باعث رشد اعتماد به نفس و خود پنداره مثبت در ما شود و عدم موفقیت در آن نیز تاثیر منفی در شخصیت ما خواهد داشت.

آزمونها به اشکال عملی و کتبی و شفاهی هستند که کتبی آن شامل آزمونهای تشریحی و چند گزینه ای است.

در هر صورت نکات مهم در آزمونها که باید مورد توجه باشد عبارتند از:

1) برای اینکه خطای کمتری داشته باشیم، بهتر است متن سوال را با دقت بخوانیم و زیر کلید واژه ها خط بکشیم.

2) همیشه محدودیت زمانی پاسخ به سوالات را به خاطر داشته باشید.

3) برای موفقیت باید سرعت عمل- دقت و سرعت انتقال مطلب داشته باشیم.

4) مراحل پاسخگویی به سوال عبارتند از

▪ خواندن دقیق سوال

▪ تجزیه و تحلیل ذهنی و پاسخ یابی

▪ نگارش متن اولیه پاسخ

▪ بازبینی پاسخ تصحیح احتمالی و ارائه مطلب بصورت مکتوب

5) برای هر امتحان مجموعه صفحاتی را که باید بخوانید مشخص کنید. و برای آمادگی هر چه بیشتر زمان بندی لازم برای یادگیری را انجام دهید.

6) اهمیت نسبی مطالبی را که باید امتحان بدهید را مشخص کنید.

7) به پرسشها با تکیه بر نکات کلیدی درس و قسمتهای اصلی با یک جمله بندی صریح و بدون ابهام پاسخ دهید.

8) در صورت خواستن توضیح از پرداختن به جزئیات در کنار کلیات غفلت نکنید.

9) در آزمونهای تشریحی سعی داشته باشید که قبلاًً فن بیان و روان نوشتن را بیاموزید.

10) برای موفقیت در آزمونهای مبتنی بر روخوانی، تمرین روخوانی از متن کتاب را فراموش نکنید.

11) قبل از امتحان مطلع شوید که آیا بصورت تستی یا تشریحی و یا ترکیبی و درچه محدوده ای از کتاب امتحان گرفته خواهد شد.

12) سعی کنید مطالب آموختنی را حفظ نکنید، بلکه بفهمید و به زبان خودتان آن را بازگو کنید. تا ضریب فراموشی تان کمتر شود.

منبع متن