آموزش و آزمون گیاهان دارویی

با داشتن نام کاربری و رمز عبور در هر کدام از سیستم های آموزش، منابع و یا آزمون سایت
می توانید در سایر بخش ها نیز وارد شوید و نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد.
مرکز آزما سینا

اطلاعات مجموعه

شامل قسمت های آموزش، منابع و آزمون

تیم طراحی سایت
1
اساتید دوره های
1
تیم مدیریت محتوا
1
اساتید آزمونگر
1

20

تعداد منابع

21000

تعداد کل سوالات

20

تعداد آزمون ها

2314

تعداد افراد شرکت کننده

1980

تعداد افراد قبول شده

آموزش های منتخب آزماسینا

انتخاب کنید

شناخت گیاهان دارویی

120000 تومان

یک دوره

کرم سازی با گیاهان دارویی

350000 تومان

یک دوره

تجارت و بازاریابی

105000 تومان

یک دوره

با تیم ما آشنا شوید

دکتر مهرداد امیدسالاری

استاد